الله ,بروجردی ,الله بروجردی ,آقاسیدعبدالهادی شیرازی ,الله آقاسیدعبدالهادی ,الله آقاسیدعبدالهادی شیرازی
بسم الله الرحمن الرحیم
آیت الله بروجردی

بعد از تمام شدن جلسه، وقتی آیت الله آقاسیدعبدالهادی شیرازی خواستند بروند دست آیت الله بروجردی را گرفته بودند. آیت الله بروجردی می‌خواستند ایشان را همراهی کنند و به بدرقۀ ایشان بروند. آیت الله آقاسیدعبدالهادی شیرازی نمی‌گذاشتند. آیت الله بروجردی پیش‌دستی کردند و آمدند کفش‌های آیت الله آقا سیدعبدالهادی را جفت کردند.

ادامه مطلب
منبع اصلی مطلب : روحانیت ؛ انقلاب ودفاع مقدس
برچسب ها : الله ,بروجردی ,الله بروجردی ,آقاسیدعبدالهادی شیرازی ,الله آقاسیدعبدالهادی ,الله آقاسیدعبدالهادی شیرازی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

ساموزیک : ماجرای خواندنی جفت کردن کفش علما از سوی آیت الله العظمی بروجردی